Agencja - Biuro nieruchomości Kraków, Wrocław, Gliwice
GWROTA
panteon
stv
belka
ikonka postaci

wgraj plik bestialucyfer-.png do katalogu /web/images/bestie_tytuly/

opis

Nosiciel światła, pierwotnie występował w Koranie, gdzie określano go mianem Azazela lub Eblisa, co w tłumaczenia oznacza „diabeł”. We współczesnej i późnośredniowiecznej wierze chrześcijańskiej jest to określenie Szatana, który przed upadkiem nazywał się Satanel. Stary Testament określa króla Babilonu Gwiazdą Zaranną, co po łacinie oznacza „Lucifer”. W nomenklaturze chrześcijańskiej pierwsze wzmianki o Lucyferze pojawiły się w Wulgacie (łaciński przekład Biblii), czyli pod koniec IV w n.e. W oryginale hebrajskim występuje jako heilel ben-shacha; heilel oznacza planetę Wenus, ben-shachar – „świetlistego syn poranka”.

W starożytnym Rzymie nawiązywali do tego astrologowie, którzy określali tak Gwiazdę Poranną planety Wenus. W dosłownym tłumaczeniu eosphoros (niosący świt) lub phosphoros (niosący światło). Jego postać pojawia się również w mitologii greckiej, gdzie jet synem Eos i tytana Astrajosa lub herosa Kefalosa, jest bogiem jutrzenki.
Antropozofia uznaje, że Lucyfer jest on bratem Chrystusa i inspiratorem buddyzmu oraz hinduizmu. Reprezentuje erotykę, literaturę, ekologizm.

Według licznych wierzeń powstał z pustynnego ognia, inaczej niż pozostałe anioły, bo z ognia bez dymu. W Koranie takie anioły nazywane są dżinami. W przekazach Koranu i Biblii miał on najwyższą władzę wśród aniołów i był też z nich wszystkich najwspanialszy.

Według Ellen White, członkini kościoła adwentystów, Lucyfer znienawidził Boga, bo Jezus mógł poznać tajemnice boskie, a on nie. Zaczął więc szukać sprzymierzeńców, aby wszcząć bunt przeciw Bogu. Zebrał on armię do walki, ale przegrał i został strącony na Ziemię. Ponoć działo  się to przed stworzeniem człowieka. I tak od 6000 lat toczy się walka dobra ze złem, zaś Armagedon nie oznacza końca, ale miejsce ostatecznej bitwy między Lucyferem a Bogiem.

Chrześcijaństwo uczyniło Lucyfera stwórcą zła, czego mają dowodzić doświadczenia egzorcystów. W kronikach kościelnych zawarto opisy przypadków opętania, gdzie na pomoc swemu panu -Lucyferowi w ciało ofiary miało wchodzić wiele demonów.

Istnieje wiele legend na temat Lucyfera, z których jedna bardzo stara opowiada o jego miłości. Na początku świata Lucyfer pokochał ziemską kobietę, jednak jako anioł nie mógł się z nią związać. Po tym, jak nie chciał czcić człowieka, który był z gliny, został strącony do Otchłani nie mógł jej nawet widzieć. Archaniołowie, wiedząc o jego miłości, prosili Boga, by zlitował się nad Lucyferem. Wreszcie Pan się zgodził, ale pozwolił mu pojawiać się na Ziemi na krótki czas co 100 lat. W ten sposób upokorzył Lucyfera, bo kobieta, którą pokochał już dawno nie żyła, a Bóg uznał, że „czarny anioł” nigdy nie pozbędzie się bólu i tęsknoty.

W tej legendzie Lucyfer nie jest Szatanem, który pojawia się na Ziemi, kiedy zechce, lecz upadłym aniołem uwięzionym w Gehennie, czyli Otchłani. Gehenną według podań jest wypalona słońcem dolina bez wody na południowy zachód od Jerozolimy. Znajduje się tam miejsce, gdzie Żydzi ofiarowywali swe dzieci Molochowi, a potem palono zwłoki przestępców. Stąd Gehenna oznacza też piekło.

Lucyfer bardzo często bywa nazywany Szatanem, jednak prawdopodobnie są to dwie różne postacie. Szatan bowiem jest pradawnym bóstwem, istniejącym od tysięcy lat. Niektóre źródła podają, że zaczął istnieć równocześnie z Bogiem. Wwielu kulturach ma różne nazwy: w islamie - Iblis, Persji – Ahriman, u Samojedów – Nga, a w hinduizmie - Kali, która jest dobra i zła.

Jeden z fragmentów diatryby Izajasza jest często cytowany jako biblijny dowód na upadek Lucyfera w judaizmie. Tymczasem jest to tekst, w którym przeklina się króla Babilonu. Powyższe pomyłki są wynikiem obecności wielu metafor, które można źle zinterpretować. Szeol bowiem oznacza w hebrajskim piekło lub otchłań, czasem stosuje się też określenie gehenna. Syn jutrzenki to w hebrajskim określenie Lucyfera, tak jak w mitologii greckiej.

Stąd można również wnioskować dlaczego ów fragment był w ten sposób postrzegany. Jak wspomniałam wcześniej króla Babilonu określano mianem Gwiazdy Zarannej, co w tłumaczeniu na łacinę oznacza Lucyfera. A oto wspomniany fragment:

Podziemny Szeol poruszył się przez ciebie,
na zapowiedź twego przybycia;
dla ciebie obudził cienie zmarłych,
wszystkich wielmożów ziemi;
kazał powstać z tronów
wszystkim królom narodów.
Wszyscy oni zabierają głos,
by ci powiedzieć:
Ty również padłeś bezsilny jak i my,
stałeś się do nas podobny!
Do Szeolu strącony twój przepych
i dźwięk twoich harf.
Robactwo jest twoim posłaniem,
robactwo też twoim przykryciem.
Jakże to spadłeś z niebios,
Jaśniejący, Synu Jutrzenki?
Jakże runąłeś na ziemię, 
ty, który podbijałeś narody?
Ty, który mówiłeś w swym sercu:
Wstąpię na niebiosa;
powyżej gwiazd Bożych
postawię mój tron.
Zasiądę na Górze Obrad,
na krańcach północy.
Wstąpię na szczyty obłoków,
podobny będę do Najwyższego.
Jak to? Strąconyś do Szeolu
na samo dno Otchłani!
(Iz 14, 9-15)

Z postacią Lucyfera spotykamy się również w Drugiej Księdze Henocha zwanej też Słowiańską lub Księgą Tajemnic Henocha. Lucyfer pojawia się też w Księdze Ezechiela, który rzuca klątwę na władcę Tyru. Potem na podstawie klątwy Ezechiela błędnie określano Lucyfera jako starszego Syna Boga.

Byłeś odbiciem doskonałości,
pełen mądrości i niezrównanie piękny.
Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym;
okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie:
rubin, topaz, diament,
tarszisz, onyks, beryl,
szafir, karbunkuł, szmaragd [...]
Jako wielkiego cheruba
opiekunem ustanowiłem cię 
na świętej górze Bożej,
chadzałeś pośród błyszczących kamieni.
Byłeś doskonały w postępowaniu swoim
od dni twego stworzenia,
aż znalazła się w tobie twoja nieprawość.
(Ez 28, 12-15) 

Na podstawie Księgi Henocha, oraz Ewangelii Łukasza gdzie znajdujemy słowa „Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica” szatan (czyli wróg, przeciwnik) utożsamiany jest z Lucyferem (upadłym aniołem). 

W ostatnim odcinku  Supernatural Lucyfer powiedział, że Bóg stworzył go takiego, chciał by upadł. Te słowa prawdopodobnie są odwołaniem do teorii Klemensa z Aleksandrii. Według niego bunt i upadek diabła i aniołów był dowodem na istnienie wolnej woli. To pozwala sądzić, że Bóg świadomie stworzył złe istoty.

w supernatural

Serialowy Lucyfer był jednym z czterech Archaniołów stworzonych przez Boga. Michał, Lucyfer, Rafał i Gabriel jako bracia byli potężni, znaczący i silnie ze sobą związani. Jednak kiedy Bóg stworzył ludzi, Lucyfer zaczął sprzeciwiać się swemu Ojcu, nie chciał bowiem pokłonić się człowiekowi – istocie, którą uważał za niższą od siebie. Wówczas został wypędzony z nieba. Na znak protestu, stworzył z ludzkiej duszy pierwszego demona – była nim Lilith. Wtedy Michał zamknął Lucyfera w piekielnej klatce, z której mógł zostać uwolniony dopiero po złamaniu 66 pieczęci.

W 1972 roku demon Azazel opętał ciało księdza i jego rękami zgładził 9 zakonnic. Ten czyn pozwolił mu na skontaktowanie się z Lucyferem. Upadły anioł powiedział mu o 66 pieczęciach i o tym, że po uwolnieniu będzie potrzebował specjalnego naczynia – ludzkiego ciała, które demon będzie musiał odnaleźć.

Ostatnią z 66 pieczęci była demonica Lilith. Sam, zabijając ją, uwolnił Lucyfera z klatki. Upadły anioł natychmiast zaczął siać na Ziemi zniszczenie z pomocą Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Jego pierwszym naczyniem był Nick, nieszczęśliwy, samotny mężczyzna, którego rodzina została brutalnie zamordowana. Lucyfer ukazał mu się pod postacią nieżyjącej żony i obiecał   zadośćuczynienie za poniesione straty. Wówczas Nick zgodził się na opętanie, a Lucyfer w postaci białego światła przejął władzę nad jego ciałem.

Lucyfer starał się też przekonać Sama, który był ostatecznie przeznaczonym dlań naczyniem, do pozwolenia na opętanie. Przyjął postać zmarłej Jessici i próbował przekonać Winchestera, że od pewnych rzeczy nie ma ucieczki, jednak łowca wciąż się nie zgadzał.

Winchesterowie próbowali zgładzić Lucyfera za pomocą Colta, ale okazało się, że upadły anioł jest jedną z niewielu istot, na które broń nie działa. Ostatecznie Sam postanowił zgodzić się na opętanie. Planował przejęcie władzy nad Lucyferem i zmuszenie go do zamknięcia w klatce. Niestety, upadły anioł okazał się zbyt potężny. Konfrontacja między Lucyferem i Michałem na starym cmentarzu zapewne zakończyłaby się zagładą planety, gdyby nie przyjazd Deana. Impala i ukryte w niej przedmioty z pomocą słonecznego światła rozproszyły uwagę Lucyfera. Wtedy Sam przejął nad nim władzę i skoczył w otchłań klatki, pozwalając zamknąć się w niej nie tylko z Lucyferem, ale także z Michałem.odcineczki


Supernatural.com.pl @ Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Non- Profit prowadzona przez fanów dla fanów.