Agencja - Biuro nieruchomości Kraków, Wrocław, Gliwice
GWROTA
panteon
stv
belka
ikonka postaci

wgraj plik bestiaanioly.png do katalogu /web/images/bestie_tytuly/

opis

Anioły przychodzą po to, byśmy mogli uciec z tych piekieł i uwolnić się od naszych wyjących demonów.
Anioły przychodzą powiedzieć nam, że jesteśmy wolni, że nie powinniśmy żyć w strachu i nienawiści.

(Sochy Burnham)

Anioł, zgodnie z założeniami chrześcijańskimi, żydowskimi i islamskimi, to istota nadprzyrodzona, pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Anioły utożsamiane są z doskonałością, przedstawiane często jako skrzydlaty człowiek odziany w białe szaty.

Nazwa „anioł” pochodzi z języka greckiego (angelos) i oznacza wysłannika, posłańca. W języku hebrajskim znany jako  malakh, co w sanskrycie oznacza „Ducha Bożego”.  Zgodnie z przekazami biblijnymi, anioły zostały powołane, aby służyć i pomagać człowiekowi w jego ziemskiej wędrówce i dążeniach do życia wiecznego: Czyż więc wszyscy [aniołowie] nie są duchami przeznaczonymi do posługiwania? Czyż nie zostali posłani po to, aby być pomocą dla tych, którzy mają osiągnąć zbawienie? (Hbr 1, 14)  Są opiekunami, stróżami i bożymi posłańcami, chroniącymi przed złem i głoszącymi na Ziemi wolę Boga. W wielu częściach Pisma Świętego wspomina się także o aniołach jako o Niebieskim Rycerstwie. Wynika to zarówno ze słów proroka Izajasza (Iz 6, 3), jak i z Apokalipsy, gdzie  możemy przeczytać o wielkiej wojnie, w której aniołowie poprowadzeni przez Michała Archanioła odnieśli zwycięstwo nad Szatanem (Ap 12, 7).

Według doktryny katolickiej, aniołowie zostali stworzeni na samym początku, lub nawet „przed wszelkim stworzeniem”. Mimo iż były one pierwsze od istot ludzkich, Bóg nakazał im oddać cześć człowiekowi, czego (zgodnie z tradycyjnymi przekazami) nie wytrzymał co trzeci anioł. Jednym z niezadowolonych był Lucyfer – anioł wysoko postawiony, który zbuntował się przeciw Bogu twierdząc, iż nie będzie się kłaniać żadnej istocie mniejszej, a jedynie swemu ojcu. Za to nieposłuszeństwo został wygnany z raju i strącony do piekła, gdzie zebrał grupę aniołów podobnych sobie, nie chcących uginać karku przed stworzeniami „z błota”. Tak oto pierwsze upadłe anioły (etiopska Księga Henocha podaje, że było ich 200), zapoczątkowały wielką niebiańską wojnę, która ponoć trwa po dziś dzień. Żydzi twierdzą, że to Szatan zapoczątkował anielską rebelię, odmawiając złożenia hołdu Adamowi, zazdroszcząc mu i pragnąc tylko dla siebie Ewy. Tym samym strącony z niebios stał się królem Piekła. Zgodnie jednak ze słowami Williama Blake’a, Szatan jest przede wszystkim oskarżycielem i  przeciwnikiem, przedstawicielem ludzkich popędów, kierującym się moralnością i odrzucającym wszelkie wartości duchowe. Niektóre podania mówią, że jest on niesłusznie nazywany Lucyferem, nie będąc aniołem, a jedynie stanem ducha.

Biskup Tuskulum oraz Alfons de Spiny twierdzili, że liczba aniołów upadłych wynosi 133 306 668, świętych – 266 613 336. Święty Tomasz z Akwinu utożsamiał upadłe anioły z demonami, co tyczyło się także wszystkich pogańskich bóstw.

Uważa się, że anioły spadają z nieba przez 10 dni. Islamskie anioły upadły tuż po stworzeniu człowieka, a chrześcijańskie przed jego pojawieniem się na ziemi.

Najważniejszymi aniołami są Michał i Gabriel. Według apokryfów, uczestniczyli oni w ślubie Adama oraz pogrzebie Mojżesza. W Torze przedstawienie aniołów rozpoczyna się w Księdze Liczb i wspomniane są przede wszystkim cztery imiona: Michał, Gabriel, Uriel i Rafael. Poza Gabrielem, nie znają języka aramejskiego, w razie potrzeby należy zwracać się do nich wjęzyku hebrajskim. Talmud jednak odradza rozmowy z aniołami: jeżeli człowiek znajdzie się w kłopotach, niech nie wzywa Michała ani Gabriela, ale niech Mnie woła (Berachot 13a).

Anioły zostały sklasyfikowane na podstawie dziewięciu chórów (porządków niebiańskich:

SERAFINY
Sześcioskrzydłe istoty najwyższej klasy. Wg Izajasza posiadają trzy pary skrzydeł: jednymi zasłaniają twarz, drugimi nogi, trzecie – służące do latania. Anioły miłości, światłości i ognia cały czas otaczają Tron Chwały śpiewając Trisagion (Święty, święty, święty...)

CHERUBINY
Ich nazwa oznacza dar poznania i uwielbienia Boga, symbolizują jego dobroć i potęgę. Trzymając ogniste miecze, strzegą drogi do Drzewa Życia i bram Edenu. W księdze Ezechiela mają dwie pary skrzydeł i cztery twarze. Są pozbawionymi formy duchami ognia, światła i wody. Strażnicy stałych gwiazd, niebiańscy kronikarze, dawcy wiedzy.

TRONY
Przynoszące sprawiedliwość Boga. W żydowskiej kabale zwane RYDWANAMI lub MERKAWA.

PANOWANIA (ZWIERZCHNOŚCI)
Regulują wszelkie obowiązki, manifestują majestat Boga. Ich atrybutem jest globus lub berło.

CNOTY
Czyniące cuda. Obdarzające męstwem i wdziękiem.

POTĘGI (WŁADZE)
Powstrzymują demony przed zniszczeniem świata, ale bardzo często także nimi kierują. Według Świętego Pawła – same one są złem.

ZWIERZCHNICTWA
Ochraniają religię.

ARCHANIOŁY
ANIOŁY
Opiekunowie ludzi oraz wszelkich rzeczy materialnych. To z tych chórów wywodzą się anioły opiekuńcze, stróże i aniołowie służebni.

w supernatural

Anioły przedstawione w Supernatural nie różnią się znacznie od tych z podań i wierzeń religijnych. To przede wszystkim żołnierze Boga, kochający swego ojca ponad wszystko, pozbawione wolnej woli i mające za zadanie wypełniać rozkazy „z góry”. Pierwszym aniołem jakiego poznajemy jest Castiel, pojawia się w odcinku Lazarus Rising, wyciągając Deana z piekła. Należy zaznaczyć, że Castiel jest pierwszym aniołem, o jakim wiemy, że jest tym, za kogo się podaje, a nie pierwszym w ogóle, jak to miało miejsce w Houses Of The Holy.

Dowiadujemy się, że przede wszystkim chcą wypełnić wolę proroka, „co zostało zapisane”, odrzucając niejako słowa Boga i polecenie opieki nad rodzajem ludzkim. Świat aniołów jest zadziwiająco podobny do świata ludzi. Znajdujący się w stanie wojny, przepełniony walką o władzę. Anioły w Supernatural nie zawsze głoszą słowo swego ojca, wątpią za to, czy on w ogóle żyje i interesuje się tym, co się dzieje. Czują się przez niego zdradzone i opuszczone. W odcinku Dark Side Of The Moon anioł Joshua wspomina o Bogu sugerując, że być może już nie obchodzi go, co dzieje się ze światem i jego dziećmi.

Sprawa ich opieki nad człowiekiem jest dość dyskusyjna. Wydawać by się mogło, że opiekują się ludźmi tylko w momencie możliwości odniesienia jakiejś konkretnej korzyści. Większość aniołów odnosi się do ludzi z pogardą, jako do istot gorszych, małych i nic nie znaczących, nie mających ważnego miejsca w ich niebiańskim planie. Używają ludzi jako narzędzi w walce między sobą, dzięki którym można rozpętać zapowiedzianą Apokalipsę i doprowadzić do końcowej konfrontacji braci – Michała i Lucyfera, po której wreszcie zapanuje „święty spokój”.

Anioły, które zbuntowały się przeciw sytuacji w niebie, ukrywają się na Ziemi. Ciekawe jest, że nadal posiadają większość swojej mocy, która jednak cały czas słabnie. Mogą uzdrawiać, przenosić się w czasie, a także egzorcyzmować demony. Anioły są nieśmiertelne, można je zabić jedynie mieczem archanioła, a uwięzić przy pomocy świętego oleju z Palestyny. Aby móc chodzić po ziemi, anioły potrzebują naczynia; człowieka, który zgodzi się, aby przebywały w jego ciele.

Jedynym aniołem pozbawionym całkowicie swoich mocy po upadku na Ziemię była Anna Milton. Dziewczyna stała się znów aniołem, odzyskując swoją łaskę, którą zgubiła spadając.

Ciekawym przypadkiem jest także Gabriel, mówiący o sobie jako o znajdującym się w programie ochrony świadków. Pod postacią Trickstera „ma oko” na braci Winchesterów, udzielając im jednocześnie wielu cennych lekcji.odcineczki


Supernatural.com.pl @ Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Non- Profit prowadzona przez fanów dla fanów.