Agencja - Biuro nieruchomości Kraków, Wrocław, Gliwice
GWROTA
panteon
stv
belka
ikonka postaci

wgraj plik bestiajozue.png do katalogu /web/images/bestie_tytuly/

opis

Jest to postać Biblijna - bohater Księgi Jozuego, która jest szóstą księgą Starego Testamentu. Początkowo Joshua nazywał się Ozeasz, a Jozue nazwał go sam Mojżesz. Imię Joshua po hebrajsku to takie samo imię, jakie zostało nadane Synowi Bożemu - Jehoszua - to znaczy Bóg jest Zbawicielem, a którego w języku polskim dla odróżnienia od Jezusa nazywamy Jozuem.

Był on jednym z dwunastu wysłanników badających ziemię będącą celem wędrówki Izraelitów przez pustynię. Odkryli oni Ziemię Obiecaną, która była zamieszkana przez potężnych i uzbrojonych ludzi. Dziesięciu zwiadowców, którzy wystraszyli się lokalnych mieszkańców nastraszyło lud wybrany. Lęk przerodził się w otwarty bunt przeciw Bogu i Mojżeszowi. W wyniku tego buntu Izraelici musieli błąkać się po pustyni przez czterdzieści lat, a Jozue w tym czasie był współpracownikiem Mojżesza, przygotowywanym przez Boga do podjęcia czekających go zadań.

Po śmierci Mojżesza do Jozuego przemówił Bóg, nakazując mu przejąć władzę nad całym krajem Izraelitów (był ich przywódcą przez 25 lat). Po zdobyciu ziem, podzielił je na 12 części między 12 plemion izraelskich. Wprowadził Izraelitów do ziemi Kanaan i podbił ją. W trakcie walk wykazał się on niezwykłą wiarą i męstwem oraz całkowitym posłuszeństwem, gdyż cały czas postępował dokładnie według słów Mojżesza. Zgodnie z nimi wytępił on cały ród Kananejczyków, niszcząc przy okazji ich kulturę i wszelki ślad po ich istnieniu by w przyszłości nie mogły zagrozić trwałości obyczajów.

Został pochowany w mieście, które dostał od ludzi na rozkaz Pana - w Timnath-serah.

w supernatural

Pojawia się w odcinku piątego sezonu zatytułowanym The Dark Side of the Moon. Jest tutaj czarnoskórym aniołem mieszkającym w rajskim ogrodzie. Ratuje Sama i Deana przez Zachariaszem. Castiel mówi o nim, jako o jedynym aniele rozmawiającym z Bogiem. Każe Winchesterom dotrzeć do niego, bo on z całą pewnością wie, gdzie przebywa Stwórca. Okazuje się jednak, że Joshua ma niezbyt dobre wiadomości dla braci. Bóg przebywa na ziemi, jednak nie ma zamiaru robić cokolwiek, by zapobiec końcu świata. Zapytany, czemu to właśnie z nim kontaktuje się Bóg, z jego wypowiedzi można wywnioskować, że dobrze rozumie boskie poczynania i je akceptuje. Dlatego też Bóg wybrał właśnie jego, bo tak jak i on czuje się wyjątkowo samotny.odcineczki


Supernatural.com.pl @ Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Non- Profit prowadzona przez fanów dla fanów.