Agencja - Biuro nieruchomości Kraków, Wrocław, Gliwice
GWROTA
panteon
stv
belka
ikonka postaci

wgraj plik bestiagog-i-magog.png do katalogu /web/images/bestie_tytuly/

opis

W Biblii (Gen. 10,2) Magog jest jednym z synów Jafeta. W proroctwie Ezechiela (38 i 39) Gog jest władcą ziemi Magog, księciem Mosocha i Tubala, północnych krajów, których dzikie hordy najadą ziemie Izraela (prawdopodobnie odnosi się to do najazdu Scytów na zachodnią Azję w VII w. p.n.e.), uosobieniem potęg wrogich królestwu bożemu w czasach ostatecznych.
W Apokalipsie św. Jana (20,7-9) Gog i Magog są nazwą narodów zwiedzionych przez Szatana – najeźdźców z północy, mających uderzyć na odnowioną Jerozolimę. „I wyjdzie, aby uwodzić narody z czterech stron świata, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój.” (Ap 20, 8). Według niektórych źródeł imię Gog może być zniekształconą wersją imienia Gyges, króla Lidii z początku VII w. p.n.e. Z kolei nazwa Magog może oznaczać po asyryjsku „mat-Gugu”, czyli „ziemię Gygesa” (Ez 38,2).

Biblijni Gog i Magog, a raczej Gog z Magog prawdopodobnie stali się inspiracją dla imienia Gogmagog – legendarnego brytyjskiego olbrzyma z opowieści o walce bohatera Koryneusza z gigantem (Geoffrey of Monmouth’s „Historia Regum Britanniae” z XII w.). Według tejże legendy Gogmagog był przywódcą olbrzymów Albionu, zabitych przez Bruta, a Koryneusz jednym z towarzyszy Bruta. Walczył z Gogmagogiem i wrzucił go do morza, za co otrzymał Kornwalię. Posągi zwane Gogiem i Magogiem w ratuszu (Guildhall) londyńskiego City mają podobno przedstawiać w istocie Gogmagoga i Koryneusza. Inna wersja głosi, że Gog i Magog to jedyne pozostałe przy życiu potomstwo strasznego rodu 33 niesławnych córek cesarza Dioklecjana, które zamordowały swoich mężów, po czym, wygnane z kraju, dotarły na statku do Albionu, gdzie zeszły się z tamtejszymi demonami. Potomkowie ich, rasa olbrzymów, zostali wytępieni przez Bruta i jego towarzyszy, z wyjątkiem Goga i Magoga, których sprowadzono w łańcuchach do Londynu, gdzie musieli służyć jako odźwierni w pałacu królewskim.

W islamie w cyklu legend odnoszących się do Aleksandra Wielkiego Gog i Magog występują jako sprzymierzeńcy indyjskiego króla Porosa w walce przeciw najeźdźcy (Scytom? Mongołom?), odcięci przez Aleksandra długim murem (Żelazną Bramą) zbudowanym przez niego na Kaukazie. Zostali wspomniani w Koranie (18, 93 i 21, 96). W islamskiej wersji Apokalipsy koniec świata rozpocznie się od ich uwolnienia.

W jednej z sur (Quaran surah 18) Dhul-Qarnayn (wcielenie Aleksandra Wielkiego) w podróży na kraniec świata spotyka lud „miłujący pokój” i pomaga mu zbudował barierę, oddzielającą go od ludu Yajuja i Majuja (czyli Goga i Magoga) „wyrządzającego wiele zła na Ziemi”, choć ostrzega, że kiedy nadejdzie czas (Wiek Ostatni) Allach usunie barierę i lud Yajuja i Majuja przedrze się na drugą stronę.

Część Mongołów rzeczywiście uważała Goga i Magoga za swoich przodków. Jak pisał podróżnik, brat Riccoldo da Monte di Croce w 1291 roku: „Sami siebie nazywają potomkami Goga i Magoga, i stąd wywodzą swoje miano Mogoli – jako formę nazwy Magagoli”.

w supernatural

Gog i Magog to prymitywne istoty stworzone ze skały i piasku, starożytni wojownicy Kananejczyków, którzy podbili większość tzw. Żyznego Półksiężyca (Złotego Rogu), czyli ziem Egiptu, Fenicji i Mezopotamii. Ostatecznie kapłani “związali” ich i wygnali do “miejsca bez miejsca, czasu bez czasu”. Dzięki inkantacji po enochiańsku można przywołać ich na pustym, odludnym polu, jednakże wojownik, który by ich uwolnił (on lub ona) musiałby stanąć z nimi do walki, a zabić Goga i Magoga da się jedynie przedmiotem dotkniętym ręką Boga. W walce Gog i Magog dzierżą miecze wykute przez boga i zdolne roztrzaskać anielskie ostrza.

Gog i Magog pojawili się w odcinku 13.14 “Good Intentions”. Prorok Donattello podał Deanowi i Castielowi fałszywą wskazówkę, podpowiadającą, że aby otworzyć portal do świata Apokalipsy, trzeba zdobyć serce Goga lub Magoga. Przywołani przez Casa bracia zaczęli drwić w języku kananijskim z Deana i Castiela, zastanawiając się, który z nich jest piękniejszy (Gog poczuł wyraźną słabość do anioła). W walce okazało się, że miecze Goga i Magoga są zdolne przełamać anielskie ostrza, ale Deanowi udało się przejąć oręż Magoga i zabić ich obu. Niestety, nie udało się wyjąć serc żadnego z braci, ponieważ w środku Gog i Magog mieli tylko piasek.

W Supernatural Goga zagrał Michael Jonsson, natomiast Magoga – Andre Tricoteux.odcineczki

galeria

 
Autor: MaireSupernatural.com.pl @ Wszelkie prawa zastrzeżone.Strona Non- Profit prowadzona przez fanów dla fanów.